Go to Top

Alarmstasjon

Alarmstasjon- Alarmstasjonen – hjertet i vårt sikkerhetssystem «Sanntidsovervåking»

Vår alarmstasjon er en topp moderne og døgnbemannet alarmstasjon som driftes og bemannes av vår partner Safe4 Security Group. Alarmstasjonen er sertifisert og godkjent av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) for å tilby alarmstasjons-tjenester i Norge. Den er også godkjent for tjenester mot Sverige av SBSC (Svenska Brand & Säkerhetscertifiering AB).

IVA Security har nå gleden av å kunne tilby våre kunder å  ta i mot alle typer alarmer som brann, heis, innbrudd, ran, tekniske og andre typer signaler.

Alarmstasjonen behandler alarmsignaler etter faste instrukser og avtaler laget i fellesskap med våre kunder.
IVA Security kan gjennom vår partner bistå bedrifter, organisasjoner og myndigheter ved kriser eller hendelser som krever operativ beredskap etter fastsatte planer og prosedyrer.

IVA Security kan nå tilby ledende kompetanse og teknologi på sporing og gjenfinning av alle typer objekter.
For mer informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefon: 944 24 944