Go to Top

DETALJHANDEL

detaljhandel
Kameraovervåking Detaljhandel

Før var kameraovervåking kun ment for å beskytte verdier, men i dag er videoovervåkning så mye mye mer.  Ønsker du noe mer enn og bare beskytte dine verdier?

Vi i IVA Security AS hjelper deg og din butikk til og lære å kjenne kundens bevegelsesmønster fra de kommer til de går.
Med denne uvurderlige informasjonen som vi mottar gjennom vårt overvåkingssystem med intelligent videoanalyse (IVA), vet vi hvor kundene beveger seg og hvilke steder kundene oppholder seg mest.
Med kunnskap om kundenes bevegelsesmønster, kan man deretter gjøre strategiske plasseringer av varebeholdningen i butikken.

Ta kontakt for en uforpliktende sikkerhetsprat for din bedrift på tlf: 944 24 944